President beëdigt ambassadeurs Schalkwijk en Noordzee

8 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 08 maart 2022- President Chandrikapersad Santhoki heeft op maandag 7 maart 2022 twee ambassadeurs beëdigd. Het gaat om ambassadeur Stevanus Noordzee die de Republiek Suriname zal vertegenwoordigen bij de staat Israël en zal resideren in Paramaribo, en ambassadeur Marten Schalkwijk, die Suriname zal vertegenwoordigen bij de Verenigde Staten van Amerika met als residentie Washington DC. De beëdiging vond plaats op het kabinet van de president. De ambassadeurs zijn verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de idealen van de Republiek  Suriname.

Volgens president Santokhi blijft de Verenigde Staten één van de belangrijkste handelspartners van ons land. Suriname biedt als opkomende economie, de zogeheten ‘emerging market’, nieuwe mogelijkheden voor export en investeringen. De voornaamste taak van de ambassadeur in Washington DC is het verder herstellen van de politieke relatie met de VS. Het staatshoofd gaf verder aan dat de samenwerking op bilateraal niveau tussen Suriname en de VS traditioneel sterk is in de bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, waaronder drugs- en mensenhandel en anti-money laundering. Daarnaast is een intensieve samenwerkingsrelatie tussen de wederzijdse legers en veiligheidsinstituten ook van belang.

In tegenstelling tot de VS, zal de relatie tussen Suriname en Israël op alle samenwerkingsgebieden verder worden uitgediept. Deze samenwerking dateert van februari 1976 en vindt haar beslag binnen diverse sectoren, namelijk de capaciteitsversterking, gezondheidszorg, agro-industrie, investeringen en business-to-business. President Santokhi geeft aan dat ambassadeur Noordzee ervoor zal zorgen dat de bilaterale banden met Israël zullen worden verbreed. Het staatshoofd verwacht dat de niet residerende ambassadeur intensief contact onderhoudt met relevante autoriteiten in het land van accreditatie. “Van u wordt ook verwacht, dat u op de hoogte blijft van de ontwikkeling in het Midden-Oosten, en tijdig daarvan rapporteert”, aldus de president.

Beide ambassadeurs gaven in hun dankwoord aan zeer erkentelijk te zijn met de keuze en het in hen gestelde vertrouwen door de regering Santokhi/Bunswijk. Ambassadeur Schalkwijk zal zich inzetten om de samenwerking tussen Suriname en de VS op het gebied van handel en export te verbeteren en deze ook uit te breiden. “De handels- en exportmogelijkheden voor Surinaamse exporteurs moeten verruimd worden”, zegt Schalkwijk. Volgens hem is er voor de economische diplomatie een zeer belangrijke taak weggelegd, namelijk het faciliteren van de directe buitenlandse investeringen. Volgens ambassadeur Noordzee heeft Israël haar technologie op verschillende gebieden ontwikkeld. “Suriname kan hiervan goed gebruik maken en de samenwerking via joint ventures en public private partnership, dan wel strategische samenwerking versterken”, zei Noordzee.