President Bouterse beëdigt Haakmat-Koningferander tot ambassadeur

January 7, 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 7 januari 2020 – President Desiré Delano Bouterse heeft Chairmé Haakmat-Koningferander beëdigd tot ambassadeur in algemene dienst van de Republiek Suriname bij de Caribische Gemeenschap (Caricom) en de Associatie van Caribische Staten (ACS). Dit gebeurde op maandag 6 januari 2020 op het Presidentieel Paleis.

“Met het oog op de bevordering van de economische ontwikkeling is het beleid ondermeer gericht op regionale integratie ter bevordering van het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen alsook het aantrekken van meer investeringen, waardoor de economische groei en de Zuid-Zuid handel verder zal kunnen toenemen”. Zo zei het staatshoofd tijdens zijn speech. “Tevens richten wij ons erop om transnationale uitdagingen aan te pakken. zoals voedselveiligheid, effecten van klimaatverandering en de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad”, aldus de president verder. Suriname heeft sinds haar lidmaatschap een intensieve samenwerking met de Caricom en lidstaten. President Bouterse geeft aan, dat ons land een sterk accent wil leggen op het ondernemen van initiatieven gericht op het opzetten van Caricombedrijven die putten uit de specifieke voordelen die de lidstaten hebben. Een concreet voorbeeld hiervan is de thans tot bloei gekomen samenwerking met Barbados om gezamenlijk landbouw activiteiten te ontplooien.

De belangrijke taken van de ambassadeur bij de Caricom zijn dan ook om de bijdragen van de Republiek Suriname aan regionale ontwikkelings- en veiligheidsvraagstukken te leveren en de positie van ons land over te brengen. Van de ambassadeur verwacht het staatshoofd dat deze zich moet inspannen om het beleid effectief te implementeren en voldoende betrokkenheid van alle nationale actoren te stimuleren. ‘’U zult de regionale integratieprogramma’s moeten stroomlijnen met de nationale ontwikkelingsdoelen, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken van Suriname. Als speciale taak zal ambassadeur Koningferander-Haakmat de regionale portefuille Gemeenschapsontwikkeling en Culturele samenwerking waaronder begrepen cultuur, gender, jeugd en sport welke valt onder Suriname, dienen te coördineren. Het staatshoofd gaf aan, dat de ambassadeur met geduld en standvastigheid moet handelen, met voorzichtigheid en doorzettingsvermogen, altijd Suriname en haar belangen voor ogen houdend. ‘’ Laat u zich niet misleiden door manoeuvres van afleiding of intimidatie’’, aldus president Bouterse.

-NII-