President Bouterse bekommert zich om verontrustende kwesties jeugd

8 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 08 juni 2019 – President Desiré Delano Bouterse heeft zijn bezorgdheid geuit over de berichtgeving over de diverse schokkende incidenten en strafbare feiten, waarbij jeugdigen betrokken zijn, alsook slachtoffer zijn geworden. Hij gaf tijdens de behandeling van de Staatsbegroting 2019 in De Nationale Assemblee, de garantie dat de regering deze zaken serieus neemt. De president heeft zijn toespraak gehouden op 6 juni 2019, voordat de begroting door DNA werd goedgekeurd.

“Ik benadruk dat wij als regering en samenleving de taak hebben om onze kinderen te beschermen en hun veiligheid te garanderen.” President Bouterse zegt verder dat bij het na-traject van correctie van dergelijke droevige gebeurtenissen, de regering werkt aan de verdere intensivering van de samenwerking tussen onder andere de ministeries die belast zijn met: Justitie en Politie, Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Sport en Jeugdzaken en Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Bijzondere nadruk zal worden gelegd op preventie.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-