President Bouterse betreurt situatie Rosebeld/Iamgold

11 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 11 oktober 2019 – President Desiré Delano Bouterse betreurt de situatie zoals die zich nu voordoet bij Rosebel GoldMines/Iamgold. Nadat alles in rustig vaarwater terecht leek te zijn gekomen en de bedrijfsleiding besloot de activiteiten te hervatten, was zij genoodzaakt deze wederom stop te zetten. In een exclusief vraaggesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) op donderdag 10 oktober zegt het staatshoofd het jammer te vinden dat alles in het water valt. Hij doelt op de maandenlange onderhandelingen met relevante belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten weer opgestart konden worden en ook bewoners van omliggende dorpen de gelegenheid konden krijgen aan goudwinning te doen.

Vorige week was de Canadese goudmaatschappij genoodzaakt haar activiteiten in de zuidelijke putten Mayo en Royal Hill op te schorten. Dit gebeurde tien dagen nadat het werk wederom was opgestart sedert de stopzetting in juli toen er bij

ongeregeldheden een porknokker was doodgeschoten. Het bedrijf kreeg dit keer te maken met een invasie van illegale mijnwerkers.

President Bouterse doet uit de doeken dat er zeker een maand met een team onder de radar is gewerkt aan het oplossen van de situatie na het incident in juli. Onder meer de ministers van Justitie en Politie en Natuurlijke Hulpbronnen alsook kapiteins van omliggende dorpen zijn ter zake bijelkaar gekomen. Er zijn hierbij gesprekken gevoerd met vrouwen en jongeren van omliggende dorpen, ondernemers, het oude en het nieuwe team van Makamboa en het tradioneel gezag van de dorpen zelf. “We hadden een beeld van wat er moest gebeuren”, aldus het staatshoofd, dat aangeeft dat er heel uitvoerig is gesproken en uit deze gesprekken plannen zijn gerold. Iamgold toonde zich ook bereid deze plannen te financieren. Al met al is er samen met de lokale gemeenschap gewerkt aan een oplossing, waarbij vooral betreffende het vraagstuk van werkgelegenheid voor de dorpelingen voorstellen zijn gedaan. Voor wat betreft het wederopstarten van de activiteiten door de multinational, was ook in samenspraak met de lokale bevolking besloten dat er veiligheidspersoneel rond de putten geplaatst zou worden. Het ging in het bijzonder om de Royal Hill pit als een van putten waar het storm liep met porknokkers.

Doelende op de onderhandelingen zegt president Bouterse: “We dachten dat alles op wieletjes verliep”. De gesprekken waren volgens hem intensief en men koos ervoor niet publiekelijk naar buiten te treden, om verkeerde interpretatie van zaken te voorkomen. “Het is nu jammer dat alles in het water valt. Het betekent grote verliezen voor het bedrijf en de staat Suriname”, zegt het staatshoofd. “Maar we geven niet op”, benadrukt hij.

Het interview met de president wordt vrijdag uitgezonden op gov.tv en daarna op de overige televisiezenders.

-NII-