President Bouterse buigt zich over COVID-19 vraagstuk

8 April 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 08 april 2020 – President Desiré Bouterse heeft zich enkele dagen teruggetrokken om zich met andere toppers te buigen over het COVID-19 vraagstuk. “U weet COVID-19 heeft de wereld in zijn macht. Het is een enorme crises. Elk land lijdt eronder en er zijn enorme kosten eraan verbonden. Wij hebben ons teruggetrokken om na te gaan hoe wij de consequenties die voortvloeien uit het geheel binnen wettelijke regelingen moeten aanpakken.”

“We hebben gezien wat er in het buitenland gebeurt. Fabrieken sluiten en de productie gaat achteruit. Werkgelegenheid gaat verloren met als gevolg een toename van werkloosheid. De inkomsten voor de overheid die voortvloeien uit belastingen nemen af. Tegelijkertijd dreigt jou heel privéleven in elkaar te storten”, aldus het staatshoofd die onderkent dat het COVID-19 gebeuren ook een enorme impact heeft op het leven van Surinamers.

President Bouterse geeft verder aan te beseffen dat onder andere taxichauffeurs en buschauffeurs eronder lijden, omdat zij haast geen ritten krijgen. Ook de muzikanten hebben geen inkomsten, omdat zij, vanwege het WHO verbod op samenkomsten van groepen bestaande uit meer dan 10 personen, niet kunnen optreden. “Op een of andere manier moeten deze mensen aan middelen komen. Het land zelf heeft die middelen niet en tegelijkertijd hebben wij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u moet kunnen eten. U moet kunnen bellen. U moet medicijnen hebben. Wij hebben de verantwoordelijkheid vooral naar de kleine man toe.” Het staatshoofd wil dat de gemeenschap weet dat hij en zijn team zich continu buigen over hoe veilig te blijven stellen dat gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De president zegt verder dat het bedrijfsleven uitbetaald moet worden voor geleverde prestaties. Hij zegt dat er met het bedrijfsleven afgestemd zal moeten worden hoe dit zal worden afgehandeld. Het staatshoofd is vanwege zijn verantwoording naar u als burger ook voortdurend in overleg met deskundigen hoe adequaat in te spelen op de uitdagingen die COVID-19 met zich teweegbrengt in Suriname. Hij roept in zijn toespraak u als Surinaamse burger op om u te houden aan de instructies van het Nationale COVID-19 Management Team. Indien u dat niet doet dan brengt u anderen en u zelf in gevaar. Een nationale opstelling, waarbij het verspreiden van fake news achterwege wordt gelaten, is volgens de president in deze periode hoognodig. Ook minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en Staatsolie-directeur Rudolf Elias komen aan het woord. Zij ontkrachten de valse berichten als zou er sprake zijn van de verkoop van Staatsolie of olieaandelen in Blok 58.

-NII-