President Santokhi decoreert ruim 280 bloeddonoren

December 20, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 20 december 2021- President Chandrikapersad Santokhi heeft 286 bloeddonoren gedecoreerd voor het feit dat zij door hun vrijwillige bijdrage vele levens redden. De ceremonie vond plaats op zondag 19 december op het presidentieel paleis. Het staatshoofd toonde zich ingenomen met de inzet van de bloeddonoren en bedankte hen voor deze nobele taak. Personen die 60 tot 100 keer en zélfs meer dan dat hun kostbaar bloed hebben gegeven, kregen een medaille opgespeld.

President Santokhi geeft aan dat degenen die bloed afstaan een specifiek karakter hebben. “Zij hebben een bijzondere benadering. Het doneren van bloed is immers een menslievende, edelmoedige daad van solidariteit, burgerzin en hulpvaardigheid,” aldus het staatshoofd. Hij benadrukt dat veel mensen niet of nauwelijks beseffen hoeveel levens, alleen al door het doneren van bloed, worden gered. “Vanwege de huidige COVID-19-pandemie is de drang naar veilig bloed des te nijpender geworden,” stelt het staatshoofd.

De regeringsleider bedankte de Stichting Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis (SRK), die Suriname sinds 1940 – dus reeds 81 jaar – van veilig bloed voorziet. Deze gespecialiseerde organisatie volvoert een zeer nobele taak. President Santokhi riep de stichting op door te gaan met het goede werk en anderen aan te moedigen zich in te zetten voor de verdere opbouw van ons land. Dit door elkaar in de ruimste zin des woords te ondersteunen.

Het staatshoofd benadrukte verder dat de roep naar vrijwilligers blijft aanhouden. Het gaat dan niet alleen om bloeddonoren, maar ook om personen die zich vrijwillig wensen in te zetten voor het werk van de stichting. President Santokhi riep de samenleving, in het bijzonder de jongeren, op om zich aan te melden bij de Bloedbank en ook hun deel te leveren in het proces van medemenselijkheid. “Elkaar helpen is het mooiste geschenk dat iemand een ander kan geven, en dat is waar bloeddonoren voor staan. Helaas is het vaak zo, dat wanneer men zelf in nood verkeert, men het belang van bloed geven erkent. Laat het niet zover komen,” merkte het staatshoofd op.