President Santokhi neemt virtueel deel aan tussentijdse Caricom staatshoofden vergadering

22 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 22 februari 2022 – President Chandrikapersad Santokhi heeft virtueel deelgenomen aan een tussentijdse Caricom staatshoofden vergadering. De implementatie van de Caricom Single Market and Economy (CSME) en het bevorderen van de agrifood systemen stonden op agenda. De regeringsleider heeft op 21 februari 2022 via zoom deelgenomen aan de bijeenkomst. President Santokhi heeft tijdens zijn bijdrage aan de vergadering benadrukt dat we niet leven in een perfecte wereld, waar alle lidstaten het goed doen en onbeperkte budgetten hebben. Daarom is het van cruciaal belang dat de Caricom haar eigen inkomsten genereert, om minder afhankelijk te zijn van bijdragen van de lidstaten. “We moeten slimmere manieren vinden om inkomsten te genereren voor de Caricom”, merkt het staatshoofd op. President Santokhi is voorstander van de implementatie van de harmonisatie van documenten voor het vrije verkeer van goederen en personen. De regeringsleider heeft verder aangegeven dat het een prioriteit voor Suriname is om de economische betrekkingen met de Caricomlidstaten te intensiveren. In

dit verband wil ik, aldus president Santokhi, verwijzen naar de trilaterale ontmoeting en discussies tussen Suriname, Guyana en Barbados. “Dit initiatief zal kansen creëren voor intraregionale investeringen, handel en arbeid”, accentueert de president. Het staatshoofd benadrukte dat Suriname uitkijkt naar succesvolle discussies over de implementatie van de CSME. De Republiek Suriname onderstreept het belang van het bevorderen van de CARICOM AgriFood Systems Agenda.

President Santokhi heeft opgemerkt dat de sanitaire en fytosanitaire regels voor import en export belangrijk zijn en dienen te worden nageleefd. “Er lijkt een gebrek aan transparantie van regels te zijn. De nationale regels van de ene lidstaat mogen geen belemmering vormen voor een andere exporterende lidstaat”, oppert het staatshoofd. De president gaf ook aan dat niet-tarifaire handelsbelemmeringen moeten worden weggenomen. Volgens hem is de implementatie van CSME, over het vrije verkeer van goederen, problematisch vanwege technische barrières die lidstaten opleggen aan goederen die uit een andere lidstaat worden geïmporteerd. President Santokhi deelde zijn mening over de ontwikkeling van het CARICOM Agricultural Marketing Information System. Behalve beleidsmakers moeten importeurs en exporteurs de vraag en aanbod van landbouwproducten in Caricom kennen.

-Kabinet van de President-