President Santokhi roept DNA-leden op bij te dragen aan rust in de samenleving

28 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 28 juni 2021- President Chandrikapersad Santokhi heeft Assembleeleden opgeroepen bij te dragen aan de rust in de samenleving. Hij vroeg alle politici in het parlement ervan doordrongen te zijn, dat hun taalgebruik en toonzetting tijdens debatten doorwerkt naar alle geledingen in de samenleving. “Als we weten, dat er in de samenleving sociale, etnische en religieuze spanningen zijn ook  vanwege Covid, dan moeten wij ons afvragen of wij wel een bijdrage leveren dat de rust daar komt”, zo zei het staatshoofd tijdens de behandeling van de begroting 2021 in het parlement.

Elke polarisatie in het parlement, in welke vorm dan ook, werkt door naar de samenleving en al haar geledingen. Niet uit de hand laten lopen. Bij opgelopen spanningen tijdens debatten in het parlement is de voorzitter met zijn hamer er om de situatie te beheersen, maar in de samenleving heb je niemand die ervoor zorgt dat spanningen niet uit de hand lopen. De dringende oproep van president Santokhi komt absoluut niet plotseling uit de lucht vallen en geldt niet alleen voor politici in het parlement, maar voor iedere burger. Rond de verkiezingen en sinds het aantreden van de huidige regering zijn de sociaal-maatschappelijke en etnische spanningen geleidelijk aan toegenomen.

Vooral op social media zijn deze spanningen heel merkbaar en nemen soms heel scherpe vormen aan. Naast de gevolgen van heersende financieel-economische crisis en de Covid-19-situatie, draagt de politieke polarisatie in het land ongetwijfeld ook bij aan de spanningen in de samenleving. De president verwees met betrekking tot de polarisatie in zijn oproep natuurlijk naar het parlement, maar de toonzetting, verwijten en beschuldigen naar elkaar toe komen niet alleen uit het parlement, maar ook van daarbuiten op politieke podia en tijdens politieke toespraken. De zeer terechte oproep overigens van de president in de Nationale Assemblee geldt daarom voor eenieder.

Volgens Santokhi dient iedereen zich af te vragen wat ermee bereiken wordt als verwijten en beschuldigingen naar elkaar toe worden gemaakt. “Wat is onze bijdrage aan de natievorming? Het volk kijkt naar ons. Wij  moeten bijdragen aan de rust in de samenleving.” Alle politici riep hij op om leiderschap te tonen opdat er rust komt. Die rust is volgens hem nodig voor het land opdat er gewerkt kan worden aan het economisch herstel, de veiligheid, de armoede en koersbeheersing. Als land moet volgens hem tegelijkertijd ook nu al nagedacht worden over de ontwikkeling van alle sectoren in de post Covid-periode. Hij wees op een “nieuw normaal”  die een totale cultuuromslag en andere attitude van iedereen zal vereisen. Hierover moet ook nu alvast hard nagedacht worden.

Met zijn toespraak waarin de oproep en de toonzetting daarbij, was de president vrijdagavond voor velen heel verrassend uit de hoek gekomen. Nog geen drie weken geleden tijdens de debatten over de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in het parlement was Santokhi nog vrij scherp naar de oppositie toe, toen hij het had over de economische chaos, corruptie en het wanbeleid van de vorige regering. In het parlement hebben coalitie en oppositie toen op het scherp van de schede gedebatteerd, en het kan niet ontkend worden dat de polariserende sfeer die er ontstond naar de samenleving toe druppelde.

Tijdens de recente debatten bij de behandeling van de begroting en het Herstelplan heeft de oppositie, met name de NDP, een opvallend gewijzigde politieke opstelling aan de dag gelegd. Met name met betrekking tot de steeds terugkerende verwijten en beschuldigingen over corruptie en wat zij noemt criminalisering van de vorige regering, was de opstelling van de NDP-één van dat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare handelingen vervolgd moeten worden. Er zijn onderzoeken gaande en laten we rustig de resultaten daarvan afwachten, daar komt de politieke opstelling van de NDP op neer. Bij de bespreking van het Herstelplan was de benadering van de NDP heel zakelijk. De noodzaak van een economisch herstelprogramma heeft ze niet gebagatelliseerd, maar over gang naar het Internationaal Monetair Fonds  heeft ze onmiskenbaar een andere mening. De politieke opstelling van de NDP is naar nu blijkt niet aan de aandacht van de president voorbij gegaan getuige zijn toonzetting en de inhoud van zijn toespraak vrijdagavond in de Nationale Assemblee.