President Santokhi staat stil bij belang van investeren in onderwijs

23 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Ondanks de vele crises wereldwijd wordt het nodig geacht te investeren in goed onderwijs. De “Summit of Transforming Education” gehouden op 19 september, is onderdeel van de 77ste Algemene Vergadering (AV) van de Verenigde Naties (VN). Hier werd het belang van onderwijs aangekaart. Crises zoals voedselonzekerheid, inflatie, hoge energiekosten, klimaatverandering en de Covid-19-pandemie creëren een tegenslag in broodnodige investeringen voor het opschroeven van het onderwijs. President Santokhi is van mening dat het nodig is om gedurfde stappen te zetten, de onderwijssystemen te moderniseren en betere burgers te creëren in een op kennis gebaseerde en ICT-gedreven samenleving.

Ontwikkelingsgericht onderwijs is een belangrijk aspect bij het professionaliseren van het onderwijzend personeel. Vermeldenswaard is dat Suriname 10 hectare grond ter beschikking heeft gesteld om een innovatieve campus te bouwen voor studenten. De toekomst hangt af van de jeugd en uw betrokkenheid en steun zullen cruciaal zijn voor duurzame ontwikkeling, aldus president Santokhi.