President Santokhi: «Steun aan SIDS is urgent»

22 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De Small Island Developing States (SIDS) worden geconfronteerd met een unieke reeks kwetsbaarheden die hun vermogen om duurzame ontwikkeling te bereiken, belemmeren. Structurele factoren, waaronder hun omvang, afgelegen ligging en blootstelling aan klimaatrisico’s en natuurrampen, beïnvloeden de sociaaleconomische situatie en hun vermogen om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te bereiken. Dat zei president Chandrikapersad Santokhi donderdag 22 september onder andere in zijn toespraak tijdens de Alliance of Small Island States Breakfast Event in New York, VS.

President Santokhi noemt de kwestie van ongekende uitdagingen waarmee de SIDS worden geconfronteerd, niet alleen cruciaal, maar ook urgent. «Bij het opstellen van onze strategie voor politieke belangenbehartiging zou een van onze benaderingen moeten bestaan uit het overtuigen van andere landen van deze urgentie», sprak het staatshoofd. « Hoe meer we het realisatieproces van de MVI compliceren, hoe groter de kwetsbaarheid in onze regio wordt», zei Santokhi.

Echter, kijkt hij uit om samen oplossingen te vinden voor de realisatie van de MVI. Verder heeft president Santokhi steun en aandacht gevraagd voor Suriname. De gehele kustzone van Suriname is kwetsbaar voor de stijgende zeespiegel. De president stelde, dat financiering voor verlies en schade van cruciaal belang is en de ontbrekende derde pijler is van klimaatfinanciering, mitigatie en adaptatie.
Op de aanstaande COP27 moeten wij als SIDS onze stem laten horen en eensgezind zijn als het gaat om het aanpakken van het probleem van het financiële mechanisme voor verlies en schade, aldus president Santokhi.