President Santokhi wil verbetering rijstproductie

9 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens zijn bezoek in Nickerie aangegeven dat de rijstproductie verbetering behoeft, zodat het concurrentievermogen van lokale producten op de internationale markt te versterken. Het staatshoofd heeft op 7 oktober 2022 tijdens een ondernemersavond in het rijstdistrict ook de maatregelen vanuit de overheid om de sector te stimuleren besproken. Deze activiteit heeft zich voltrokken op het industrieterrein van ondernemer Bhagwatpersad Ramadhin.

Het staatshoofd uitte tijdens de bijeenkomst zijn bezorgdheid over barrières in de rijstsector. “Deze zijn ontstaan vanwege gebrekkige onderlinge communicatie, en samenwerking tussen de stakeholdersorganisaties van de producenten, verwerkers en exporteurs die verder zal verslechteren, als er geen maatregelen genomen worden”, aldus de president. Dat het concurrentievermogen van de Surinaamse rijst, op de exportmarkt zwak is, ligt volgens de president aan het gebrek aan gestructureerde sturing van de sector door de koepelorganisaties.

De president is ervan overtuigd dat met de maatregelen, die momenteel door de overheid getroffen worden, waarbij de natte en droge infrastructuur in orde worden gemaakt, dat rijstboeren het komende jaar hogere producties zullen hebben.

De maatregelen van de overheid worden door zo veel mogelijke actoren in de keten, in het bijzonder producenten, verwerkers en handelaren ondersteund. “Binnenkort, is onze Productschap Rijst een feit en daarmee hopen wij in staat te zijn, beter te kunnen concurreren” stelt de president. Ambtenaren van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij zullen worden geïdentificeerd om getraind te worden tot accountmanagers. De president geeft aan dat de vooruitzichten er goed uit zien en hoopt deze zo te houden.