President: “tweede tranche IMF ongeveer 56 miljoen US dollar”

17 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 17 maart 2022- “De tweede tranche van financiële middelen vanuit het Internationaal Monetair Fonds (IMF), bedraagt ongeveer 56 miljoen Amerikaanse Dollar”. Dit zei President Chandrikapersad Santokhi afgelopen vrijdag in De Nationale Assemblee. Hij heeft tijdens de behandeling van de ontwerp-wet houdende vaststelling van regels voor de instelling van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, eveneens aangegeven waarom het van belang is de begroting aan te passen. Volgens het staatshoofd is het belangrijk dat er correct wordt omgegaan met de financiële middelen.

Er zijn naast de financiële en technische ondersteuning van het IMF, reeds diverse projecten in voorbereiding en in uitvoering. Deze projecten zijn volgens de president, mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB.

De president gaf verder aan op de hoogte te zijn van de uitvoeringscapaciteit van de diverse ministeries. Het stagneren van projecten heeft volgens het staatshoofd niet slechts te maken met het gebrek aan financiële middelen.
Santokhi heeft tijdens de vergadering ook een oproep gedaan aan personen die in staat zijn goede projecten te schrijven en een bijdrage willen leveren ter ondersteuning van de overheid.