President voert overleg werkverdeling prioriteitsgebieden

8 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 08 maart 2019 – Op woensdag 6 maart 2019 heeft president Desiré Bouterse met een deel van de Raad van Ministers en de door de President ingestelde ondersteunende werkgroep een initieel werkoverleg gehad. Aan de hand van de geselecteerde thema’s zijn de reeds in uitvoering zijnde programma’s toegelicht, alsook aangegeven welke programma’s nog moeten worden afgerond.

Deze regeringsprogramma’s worden overzien door de Raad van Ministers, onder leiding van de vicepresident, en zullen de reguliere comptabele weg volgen voor het krijgen van goedkeuring. De leden van de commissie werken ondersteunend in de coördinatie van de uitvoer van prioriteitsprogramma’s en kunnen derhalve nimmer de bevoegdheden van andere staatsorganen, lees Ministers, overnemen.

In het overleg is aangegeven welke cross-cutting thema’s de komende periode extra aandacht genieten om versneld uitvoer te geven aan het regeerbeleid. De ministers van de verschillende ministeries, alsook hun directeuren, hebben in de meeting aangegeven hoe de invulling zo effectief mogelijk gestalte krijgt.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-