Presidentiële werkgroep voor mensen met een beperking ingesteld

10 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 10 februari 2022- President Chan Santokhi heeft onlangs de commissie ‘brede welzijn voor personen met een beperking’ geïnstalleerd. Op 29 maart 2017 heeft Suriname het verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Volgens de president zal de werkgroep zich inzetten voor het ontwikkelen van beleid en wetgeving, zodat de rechten opgenomen in dit verdrag, gewaarborgd blijven.

Aniel Koendjbiharie, voorzitter van de stichting Wan Okasi die pleit voor lotsverbetering van de doelgroep, is zeer ingenomen met de instelling van de werkgroep. Hij benadrukt dat mensen met een beperking op verschillende gebieden toegang ontberen tot hun rechten.

De regering heeft onlangs aangekondigd dat de uitkering voor mensen met een beperking, per 1 maart 2022 verhoogd wordt van SRD 750 naar SRD 1750. Volgens Koendjbiharie is dit een stap in de goede richting. Echter, is deze verhoging  bij lange na niet voldoende.
Harold Pultoo is voorzitter van de presidentiële commissie. Hij geeft aan dat er middels een specifiek programma gewerkt zal worden aan het wegwerken van de knelpunten waarmee de doelgroep te kampen heeft.