Prey Skoro tien jaar oud

December 10, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 10 december 2019 – Gezellig samenzijn, proosten, een dans-optocht en verschillende speeches, alsook een presentatie waren onderdeel van het feestelijk gebeuren in het Jeugdcentrum. Yvonne Karels-Helslijnen van Saga Interprojects ging in op ontwikkeling van de afgelopen jaren en gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de Prey Skoro in Suriname.

Het initiatief begon tien jaar terug toen bleek dat er veel kinderen in de eerste klas (leerjaar drie) bleven zitten. Allereerst is gekeken naar wat men reeds in de regio doet op dit gebied. De keus voor een methode die past bij onze eigen situatie is een belangrijk onderdeel van de groei geweest. Volgens Karels-Helslijnen krijgen de kinderen spelenderwijs goed onderwijs, mede dankzij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het ministerie heeft reeds bij de opstart haar ondersteuning gegeven middels beschikbaarstelling van leerkrachten voor de Prey skoro. Saga Interprojects heeft door de Jaren heen steeds geïnvesteerd in de leerkrachten.

Tricia Blanca, Hoofd Bureau Vroegschoolse Educatie, prak op 13 november namens het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur de aanwezigen in het Jeugdcentrum toe. Zij feliciteerde de organisatie en alle stakeholders. Blanca prees de 100 procent ouderparticipatie en benadrukte de rol van de ouders. “Ouders zijn de meest belangrijke factor om een stevige basis voor het jonge kind te leggen”, aldus Tricia Blanca.

-MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR-