Problemen rijstsector breedvoerig besproken

2 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 2 april 2022- Een regeringsdelegatie onder leiding van minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft deze week in Nickerie gesprekken gevoerd, met alle belanghebbenden in de rijstsector. Padieboeren, verwerkers tevens exporteurs en DNA-leden zijn breedvoerig ingegaan op de padie-opkoopprijs.

Een belangrijke ontwikkeling voor deze sector is de goedkeuring van de concept-Wet Productschappen, die reeds door de Raad van Ministers is goedkeurd. Deze wet moet leiden tot ordering van de rijstsector. De wet is ook al de Staatsraad gepasseerd en zal vervolgens in het parlement worden behandeld. Vooruitlopend op de goedkeuring van deze wet zal er een platform worden ingesteld welke moet dienen als overlegorgaan, zegt de BIBIS-bewindsman.

Minister Ramdin geeft verder aan dat de regering naast de padie-opkoopprijs ook aandacht zal besteden aan andere problemen de rijstsector rakende. Zo zal er gekeken worden naar milieu-vriendelijke alternatieven in plaats van gevaarlijke chemicaliën voor de sector.
Ook zullen de financieringsmogelijkheden worden uitgebreid en werkt de regering aan een gezond klimaat voor de import van materiaal voor deze sector. Daarnaast is ook het aspect onderzoek zeer belangrijk, aldus minister Ramdin.