Productiesector heeft volle aandacht regering

26 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 26 februari 2022 – De productiesector krijgt de volle aandacht van de overheid. Naast de laatste leningsovereenkomst met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), is er volgens de minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing nog meer financieringen van deze specifieke instelling g in de pijplijn.

Ook voor wat deze financieringen betreft, kijkt de regering richting de productiesector. De bewindsman ging op donderdag 24 februari 2022 in het parlement in op vragen betreffende de overeenkomst met de IDB.

Dit zijn drie overeenkomsten Dit zijn drie overeenkomsten, waarvan voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), elk 30 miljoen USD en voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), 25 miljoen. Minister Achaibering benadrukte dat deze leningen passen binnen het raamwerk dat met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is ontwikkeld. Hij zei verder dat het om concessional loans (goedkope leningen) gaat met rentepercentages van 1,31%, een grace period (aflossingsvrije periode) van 5 jaar en een vrij langjarige looptijd voor wat betreft de aflossingsperiode. Het bedrag van 85 miljoen kan dus niet in een keer getrokken worden, maar verspreid over een periode van vijf jaar. Voor 2022 zal ongeveer 7,6 miljoen getrokken mogen worden, terwijl het resterend bedrag verspreid over de vier jaar na 2022 aangesproken mag worden.

Over de bestemming van de leningen, zei de minister dat er ongetwijfeld ook naar de productie- c.q. agrarische sector gekeken wordt. Hij memoreerde dat bij het parlement het wetsvoorstel voor het Nationaal Ontwikkelingsfonds Agribusiness (NOFA) – fonds voor investeringen in de agrarische sector – is ingediend. Er is reeds met de commissie hierover vergaderd en minister Achaibersing spreekt de hoop uit dat dit wetsvoorstel zo snel mogelijk onder de hamer van het college komt. “…Zodat wij dit kunnen afhandelen en meteen inzetten, want die gelden zijn gereserveerd”, zegt de bewindsman. Hij geeft verder aan dat de regering bezig met is Nederland om uit de Verdragsmiddelen een bedrag van 60 miljoen euro vrij te maken voor het Productie Krediet Fonds (PKF). “Dit ligt nu op het bord van Nederland, wij hebben ons huiswerk gedaan, maar we gaan er meer vaart achter zetten om ook dit zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen.” Minister Achaibersing informeerde het parlement verder dat vorige week de installatie heeft plaatsgevonden van het bestuur van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP). Dit fonds is bedoeld om kleine ondernemers te begeleiden en te helpen met hun businessplannen en andere studies zodat op deze manier ook een stukje ondernemerschap gestimuleerd wordt. De bewindsman erkent dat dit alles niet voldoende is. “Maar we zetten er nog meer in. We hebben reeds een aanvang gemaakt en met name de productiesector heeft onze volle aandacht”, voegt hij eraan toe.

– Kabinet van de President/STVS-