Project “voorbereiding afvalplan” gelauncht

18 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 18 februari 2022- Het project ‘Voorbereiding van een geïntegreerd Afvalbeheer Plan voor Suriname, is vandaag gelauncht. De opening werd verricht door minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu. De uitvoering is in handen van ILACO Suriname N.V.

Het project moet zorgen voor een afvalbeheerplan op nationaal niveau, op basis van het 5R-principe, namelijk: Refuse (weigeren), Reduce (reduceren), Re-use (hergebruiken), Repurpose (herbestemmen) en Recycle (omzetten van afval naar bruikbaar materiaal). Het plan moet ook sturing geven aan een effectief afvalbeheersysteem in Suriname.

Minister Tjong-Ahin geeft aan dat het project binnen een aangegeven tijd moet worden afgerond, waarna de voorbereidingen kunnen beginnen om het nieuw systeem te starten, zodat alle Surinamers weten hoe om te gaan met hun vuil. ILACO Suriname N.V. zal als door de overheid aangestelde partner,  de doelstellingen van het ministerie nastreven, verzekert projectleider Shareen Koendjbiharie. Er zal gebruik worden gemaakt van data uit het reeds afgeronde onderzoek.