Protest Manifest overhandigd aan DNA voorzitter

10 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 10 maart 2022- Met het indienen van het Protest Manifest op woensdag 09 maart 2022, hebben de politieke partijen A20, DOE, Amazone Partij en PALU, hun bezorgdheid geuit over de wet Grondconversie. Volgens Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU, worden de knelpunten in deze wet aangehaald.

De voorzitter van de politieke partij DOE, Steven Alfaisi verduidelijkte waarom partijen de indiening van het Protest Manifest hebben bespoedigd. DNA-voorzitter Marinus Bee, heeft het Protest Manifest in ontvangst genomen. Hij gaf de verzekering deze te zullen doorgeleiden naar het parlement en andere actoren.