PSR mobiele unit vergemakkelijkt landsdienarenregistratie

31 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft de mobiele unit voor de verplichte landsdienarenregistratie inmiddels al ingezet. Landsdienaren tewerkgesteld bij Stichting Wi Oso te Geyersvlijt, werden op donderdag 27 oktober 2022 in de gelegenheid gesteld zich fysiek te registreren. Het doel van deze mobiele units is om een zo groot mogelijk aantal landsdienaren tegemoet te komen, die zich vanwege medische redenen, een beperking of om andere redenen, niet fysiek kunnen registreren bij het hoofdkantoor aan de Wilhelminastraat, of online.

De verplichte landsdienarenregistratie, is onderdeel van het Public Sector Reform programma (PSR) dat als doel heeft om onder andere de effectiviteit en efficiëntie van de overheid te verbeteren en de loonkosten van de overheid significant omlaag te brengen. Het ministerie wil middels het inzetten van de mobiele units elke landsdienaar registreren. “We willen elk een, die niet in staat is zich online te registreren of naar ons toe te komen, in de gelegenheid stellen om zich te registeren door zelf naar ze toe te gaan”.

Alle landsdienaren kunnen zich tot 31 december 2022, fysiek of online registreren. Deze verplichte registratie geldt ook voor de ontheven landsdienaren.