Rachna Jagroep beëdigd tot griffier

1 December 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Rachna Jagroep is op dinsdag 29 november beëdigd tot griffier door rechter Robert Praag. De rechter benadrukte dat de taken van griffiers veel omvattend zijn. Zij moeten bijstand verlenen aan de rechters, notuleren en juridisch relevante feiten selecteren tot het inrichten van de administratie. Daarnaast het beheren van het archief alsook het goed voorbereiden van dossiers voor een zitting.

Hoofd griffier, Sudesh Simbhoedatpanday, gaf aan de nieuwbakken griffier mee, zich niet schuldig te maken aan het accepteren van giften in relatie tot het werk. Verder gaf hij ook aan dat zij geen zaken mag openbaren aan derden. Het is horen, zien en zwijgen, benadrukte de hoofdgriffier.

De beëdigde gaf aan de klappen van de zweep te kennen, doordat zij eerst stage heeft gelopen. Zij begon op de administratie. Volgens Jagroep gaat een lang gekoesterde wens in vervulling.