Ravaskur waarschuwt voor arbeidsonrust

5 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 05 april 2022- De Raad van Vakcentrales in Suriname waarschuwt voor arbeidsonrust indien de regering het advies van de Loonraad om het minimum uurloon vast te stellen op SRD 15,49 overneemt. Het advies van de Loonraad en de positie van Ravaksur in deze kwestie wordt naar verwachting deze week naar president Chandrikapersad Santokhi doorgeleid voor een definitief besluit. Deze heeft de armoedegrens bepaald op SRD 3.097 per volwassen persoon. De Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Reshma Kulipsingh, gaf in een eerder gehouden persconferentie aan dat het te lang duurt en het advies van de loonraad en de Commissie Armoede Grensbepaling bindend is. “Voor de minister mag het dan wel bindend zijn, maar niet voor de regering”, zegt Zunder.

Ravaksur vindt dat men van de dagelijkse realiteit moet uitgaan, waarbij er sprake is van de aanwezigheid van meerdere kinderen in een gezin. Ter vermijding van allerlei onderzoeken om te bepalen hoeveel kinderen in een gezin, stelt Ravaksur voor om uit te gaan van 1 volwassene + 1 kind.

Ravaksur heeft haar standpunten in de kwestie minimumuurloon en armoedegrens reeds eerder per schrijven aan Arbeidminister Kuldipsingh kenbaar gemaakt. “Wij gaan als vakbeweging de minister nog antwoord daarop geven”, zegt Zunder. Een presentatie die vorige week door de voorzitter van de Loonraad in het Tripartiet Overlegorgaan is gepresenteerd is bij de vakbeweging op zijn zachtst gezegd in het verkeerde keelgat geschoten.