RaVeSu bezoekt verschillende ziekeninstellingen

12 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 12 mei 2022- De afgelopen 2 weken heeft de Raad voor Verpleegkundige in Suriname(RaVeSu) werkbezoeken afgelegd. De doelstelling van de raad is om de instellingen meer bekendheid te geven over de werkzaamheden van de raad. Verschillende verpleegkundige directeuren hebben zitting in de raad.

Knelpunten waarmee de meeste instanties te kampen hebben zijn het te kort aan financiën en te lage salarissen. Om het werk beter te kunnen doen in alle instellingen is van belang dat er genoeg werk-attributen beschikbaar moeten zijn. De problemen zijn aangehoord en de raad zal deze verder door sturen naar de minister van Volksgezondheid. Dit zegt de voorzitter van de raad Carolina De Baas.

De lage lonen en de slechte werkomstandigheden zijn de hoofdredenen waarom verpleegkundigen wegtrekken. De Baas geeft aan dat er samen met het ministerie gewerkt zal worden aan het opmaken van migratie stukken. Dit om de migratie van verpleegkundige te voorkomen in de toekomst.

De voorzitter heeft ook in verband met de Dag der Verpleging de verpleegkundigen bemoedigd. Ze geeft aan dat ze het op prijs stelt dat de zorgverleners onder alle omstandigheden het werk zijn blijven doen.