Regering bespreekt beleid openbaar vervoer met stakeholders

30 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Foto: CDS

Woensdag 30 maart 2022- Het beleid rond het openbaar vervoer is de rode draad geweest tijdens een bespreking tussen de regering en de Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer. Tijdens de vergadering zat ook een vertegenwoordiger van het transportbedrijf Le Grand Baldew aan als stakeholder. Beide organisaties gaven een presentatie, waarbij de aandachtspunten alsook adviezen ter verbetering van het beleid op openbaar vervoer naar voren werden gebracht. De minister van TCT, Albert Jubithana die ook aanwezig was, zegt dat het beleid van zijn departement zich richt op de toekomst. Tijdens de vergadering hebben partijen zich gebogen over verschillende aandachtspunten het openbaar vervoer alsook het ministerie van TCT rakende.

De regering is zich ervan bewust dat het verlengen van de vergunningen uiterst belangrijk is voor het functioneren van de bushouders. Vanuit het ministerie zijn er haast geen nieuwe licenties uitgegeven, vanwege het feit dat men zich voornamelijk richtte op het ordenen van de sector. Verder is het streven erop gericht om over te stappen op groen transport, waarbij er gebruik zal worden gemaakt van milieuvriendelijke energiebronnen binnen het openbaar vervoer. Het gaat volgens de bewindsman er uiteindelijk om dat in het beleid rond het openbaar vervoer de passagier centraal wordt gesteld.