Regering blijft zich inspannen voor beheersen koers

22 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Tijden de vandaag gehouden openbare vergadering in De Nationale assemblee heeft persident Chandrikapersad Santokhi bekend gemaakt dat hij deze week nog de export van deviezen, boven een bedrag van USD 10.000 vergunningplichtig te stellen. Daarvoor was slechts een melding van export tot een bedrag 50.000USD nodig.

Het staatshoofd kondigt deze maatregel aan in het kader van de beheersing van de ontwikkelingen op de valutamarkt. Er zijn in de afgelopen weken verschillende ontmoetingen gehouden met de actoren, die een rol spelen in het valutaverkeer. “De wisselkantoren, banken, importeurs, de Centrale Bank van Suriname, aldus de president.

De regeringsleider zegt verder dat de ingevoerde retentieregeling, die reeds in werking is getreden, wordt veralgemeniseerd naar alle exportsectoren. Hierbij is bepaald dat 35% van de exportopbrengsten via een commerciële bank beschikbaar gesteld moeten worden, ter financiering van de importbehoefte. De noodzakelijke geldtransporten, vanwege de Centrale Bank van Suriname, zullen zo spoedig mogelijk worden opgevoerd.

Uiteindelijk, zal alleen door het vergroten van de verdiencapaciteit van de economie ons financieel huishouden goed in balans worden gebracht en stabiel gehouden. De regeringsleider benadrukt vervolgens dat het niet eenvoudig is om onder omstandigheden van binnenlandse instabiliteit, internationale invloeden en het schuldenvraagstuk een financieel-economisch beleid te ontwikkelen, welke eenieder tegemoetkomt met een stukje zekerheid.

Gezondmaking en herstructurering gaan met pijn en moeite en gepaard. Helaas, maar dat wisten we aan het begin van het traject. Maar we zijn op de goede weg en gaan door. We komen uit een diep dal, maar we gaan een goede toekomst tegemoet.