Regering en politiebond strijken plooien glad in vervolggesprek

30 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 30 mei 2021 – Op zaterdag 29 mei heeft de regering zoals afgesproken vervolggesprekken gevoerd met het bestuur van de Politiebond. Bij deze gesprekken zaten president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk aan. Verder waren aanwezig de ministers van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Transport, Communicatie en Toerisme, Justitie en Politie, Binnenlandse Zaken, Financiën & Planning, Volksgezondheid, Arbeid werkgelegenheid en Jeugd, alsook de korpschef. Deze gesprekken zijn in een gemoedelijke sfeer gevoerd. Pijnpunten zoals onder andere de ziektekostenverzekering en de diverse bevorderingen maar ook trainingen binnen het korps kwamen aan de orde.

De president stelt voor dat er een solidaire aanpak komt. Deze maand moeten de ambtenaren een vooruitgang zien op hun slip. Dit moet echter onderdeel zijn van een pakket aan maatregelen. Hierbij moeten groepen zoals de gepensioneerden absoluut worden meegenomen. De lagere-inkomensgroepen die het hardst worden getroffen zullen wij als regering beschermen. Dit gaan wij doen, zonder te komen aan de geldende loonstructuren. De president onderstreept dat de target eind juni 2021 is. Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning gaf de zekerheid dat dit niet slechts een wenselijkheid is maar dat er concrete stappen hiertoe zullen worden gemaakt.

De opdracht van de president is dat de onderhandelingen met de diverse vakcentrales per uiterlijk 9 juni worden afgerond zodat ook daar alle actoren op een lijn zijn. Vraagstukken zoals eventueel indexering van lonen, aanpassing van de huidige belastingschijven en verhoging van nominaal salaris moeten allemaal uitgekristalliseerd worden. Deze regering zal ervoor zorgen dat het volk wordt beschermd tegen gevolgen van eerder gevoerd beleid, waarvoor zij niet meer heeft gekozen.

-Justitie & Politie, Kabinet van de President, Kabinet van de Vicepresident-