Regering en veiligheidsbonden bereiken compromis

18 September 2023

In: Nieuws
Comments: 0

In een recente ontwikkeling heeft bondsvoorzitter Wendel Oosterwolde van het Korps Brandweer Suriname (KBS), aangekondigd dat er een compromis is bereikt met de regering. Dit nieuws komt na maandenlange onderhandelingen tussen de brandweerbond en de regering over arbeidsvoorwaarden en salarissen. Per 1 oktober gaat de verhoging in.

Oosterwolde gaf aan dat het bereikte compromis een belangrijke mijlpaal is voor de brandweerlieden. Het akkoord houdt in dat er verbeteringen zullen worden doorgevoerd op het gebied van salarisverhogingen en arbeidsomstandigheden. Dit zal niet alleen de huidige brandweerlieden ten goede komen, maar ook toekomstige brandweerprofessionals.

De onderhandelingen waren intensief en er waren verschillende uitdagingen waar beide partijen mee te maken hadden. Echter, na constructieve gesprekken en compromissen van beide kanten, is er nu een akkoord bereikt dat tegemoetkomt aan de behoeften van de brandweerlieden en tegelijkertijd rekening houdt met de financiële situatie van het land.

De bondsvoorzitter benadrukte dat dit compromis een positieve stap is in de richting van een betere werkomgeving voor de brandweerlieden. Het zal hen in staat stellen om hun taken effectiever en efficiënter uit te voeren, met de juiste ondersteuning en middelen die nodig zijn om de veiligheid van de samenleving te waarborgen.

Hoewel er nog enkele details moeten worden uitgewerkt, is de algemene stemming binnen de brandweerbond positief. Het bereikte compromis wordt gezien als een erkenning van het belangrijke werk dat de brandweerlieden verrichten en als een stap in de goede richting om hun belangen te behartigen.

Met dit akkoord hopen de bonden van het KBS, BBS en de Penitentaire Ambtenaren op een betere samenwerking met de regering en verdere verbeteringen in de toekomst. Het is een stap voorwaarts in het streven naar een sterker en beter uitgerust brandweerkorps in Suriname.