Regering in gesprek met Iamgold: veiligheid heeft volledige aandacht

August 2, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 02 augustus 2019 – Vicepresident (VP) Michael Ashwin Adhin rapporteert dat de regering en het goudmijnbedrijf in overleg zijn om uiterlijk binnen twee weken het bedrijf weer volledig operationeel te hebben. De VP heeft in opdracht van de president, Desiré Delano Bouterse gesprekken gevoerd. In het overleg dat vandaag plaatsvond, waar ook ministers van Natuurlijke Hulpbronnen, Sergio Akiemboto, Stuart Getrouw van Justitie en Politie en Ronnie Benschop van Defensie aanwezig waren, werd van regeringswege gesteld dat zij de veiligheid van medewerkers, bewoners en haven en goed zal garanderen.

NH-minister Sergio Akiemboto geeft aan dat de overheid een overeenkomst heeft met de multinational en er daarom alles aan gedaan wordt om de veiligheid te garanderen en het vertrouwen te herstellen, zodat normalisatie van de productie op gang kan komen.

De ministers van Justitie en Politie en Defensie hebben hiertoe onder andere besloten om aanvullende manschappen ter beschikking te stellen. Minister Getrouw stelt de dorpsbewoners gerust door ook permanente aanwezigheid van politie te garanderen voor Nieuw Koffiekamp om ook aldaar het veiligheidsgevoel terug te brengen.

Verder is Minister Akiemboto in gesprek getreden met goudzoekers uit het gebied, waaronder het bestuur van Makamboa, over het incident en de weg vooruit. De Vicepresident ziet goede uitgangspunten voor de opstart van bedrijvigheid terwijl de resultaten van het onderzoek worden afgewacht.

De regering heeft op verschillende momenten medeleven betuigd aan de families van de overledene en de gewonden en is in contact met de nabestaanden.

-Bron: NII-