Regering komt met communicatieplan voor ambtenaren

27 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken geeft in een onderhoud met de woordvoerder van de president op 25 augustus 2022 aan dat er twee belangrijke besluiten zijn genomen namens de regering de Public Sector regarderende. De besluiten zijn dat vanaf 1 oktober 2022 t/m 31 december 2022 een window wordt geopend waarop ambtenaren vervroegd de dienst, vrijwillig, mogen verlaten. Deze oproep geldt voor de categorie 55 jaar en 35 dienstjaren. Ook de groep 0 – 5 dienstjaren krijgt de kans om de dienst eerder te verlaten alsook de mensen die gebruik willen maken van de 18 maanden regeling. Er zal hiertoe een goed communicatieplan worden opgezet.

Het tweede besluit is dat vanaf 1 september 2022 de verplichte landsdienarenregistratie zal worden verricht. Als ambtenaar zal men verplicht worden gesteld om zich te registreren. De minister geeft aan dat er reeds registraties zijn geweest, maar nog niet eerder een verplichte. De verplichte registratie is nodig zodat het CEBUMA-bestand opgeschoond kan worden. Het blijkt namelijk dat er nog mensen uitbetaald worden die niet bestaan, reeds zijn overleden of niet gevonden kunnen worden, ook niet op de werkplek. “Met deze registratie kunnen wij erachter komen waar deze mensen zijn, waar zij werken en op welke afdeling zij werkzaam zijn, zodat de staatsmiddelen niet besteed worden aan mensen die niet op het werk komen. Deze middelen kunnen op een betere manier ingezet worden omdat het in deze tijd belangrijk is dat wij goed omgaan met onze staatsmiddelen” aldus minister Somohardjo. Hij benadrukt dat het een verplichte landsdienarenregistratie betreft, hetgeen betekent dat als men zich niet registreert, de minister van Binnenlandse Zaken samen met de vakminister gerechtigd is om de bezoldiging stop te zetten totdat de ambtenaar zich weer registreert.

De bewindsman geeft aan dat het niet de bedoeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken is om de mensen die de dienst verlaten, in de steek te laten. Zij zullen samen met het bedrijfsleven, het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) begeleid, getraind en bijgeschoold worden zodat zij een eigen onderneming kunnen starten of dat zij weer bij een particulier terecht kunnen.

-Kabinet van de President-