Regering moet goed nagaan met welk geld loonsverhogingen uitbetaald zullen worden

16 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De regering moet nog nagaan vanwaar het geld zal komen om de 8% loonsverhoging aan ambtenaren, uit te betalen. Volgens Maurits Hassankhan, voorzitter van het Onderhandelingsorgaan, moet de verhoging opgenomen worden op de begroting van 2022-2023. De vakbonden gaven eerder al aan dat de 8% loonsverhoging niet voldoende zou zijn, gezien de inflatie is verhoogd. Vandaar dat er gekeken wordt naar wat er nog meer toegekend kan worden aan ambtenaren. En om dat te kunnen doen, moeten er genoeg financiën ter beschikking zijn, aldus Hassankhan.

 Er mag en kan geen geld uit andere sectoren of projecten gehaald worden om de 8% uit te betalen. Er worden volgens Hassankhan, nog steeds gesprekken gevoerd met de diverse actoren. De “plus-vergoeding” waarover de vakbonden praten, kan pas in 2023 worden uitbetaald. Volgens het IMF is het geen probleem om extra’s uit te betalen, maar de uitvoering van het programma mag niet in gedrang komen.