Regering verwacht tekort van 3,3 Miljars SRD in 2023

30 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De regering verwacht een tekort van 3,3% van het Bruto Binnenlandsproduct op de ingediende begroting van 2023. Dit komt neer op 3,293 miljard SRD. Aan inkomsten verwacht de regering 33,9 miljard SRD in 2023, en aan uitgaven 37,2 miljard SRD.

Dit is opgenomen in de ingediende ontwerpstaatsbegroting 2023. Het is gebruikelijk dat tijdens de begrotingsbehandeling dat het verslag hier en daar geamendeerd zal worden. Hierdoor kunnen de uitgaven afnemen, maar eventueel ook toenemen.

De operationele uitgaven, hebben betrekking op onder andere om personeelsgerelateerde, overige operationele uitgaven en kapitaaluitgaven van de verschillende ministeries. Ten aanzien van de personeelsgerelateerde uitgaven, gaat het met name om de kosten van lonen en salarissen en Sociale premies. projecten van de regering.

Hiervan zal een bedrag van afgerond 19,4 miljard uit eigen middelen, bestaande uit belastingen en niet-belastingontvangsten, worden opgebracht.

In de ingediende begroting maakt de regering melding van 8,4 miljard SRD aan leningen en schenkingen.
Met betrekking tot de totale overheidsontvangsten voor het dienstjaar 2023 worden deze onderverdeeld in:
Directe Belastingen: 7,9 miljard SRD
Indirecte Belastingen: 9.8 miljard SRD
Niet Belasting Middelen: 7.9 miljard SRD
Donormiddelen: afgerond 500 duizend SRD

In de ingediende begroting maakt de regering melding van 8,4 miljard SRD aan leningen en schenkingen.