REGERING WERKT AAN URGENTE AANPAK WATEROVERLAST MIDDELS 20 MOBIELE POMPEN

27 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 27 mei 2021-Namens de regering van Suriname deelt de president-commissaris, Pretab Bissumbar, van NV SurZwam (Suriname Zwaar Materieel) mee dat er een calamiteit is met betrekking tot de ontstane wateroverlast in verschillende delen van het land.

Vanwege onder meer extreme regenval en andere natuurlijke invloeden zijn rivieren buiten hun oevers getreden.

Bissumbar roept op tot kalmte omdat de regering al naar oplossingen zoekt. Er is een interdepartementale commissie ingesteld bestaande uit deskundigen van de ministeries van Openbare Werken, Landbouw, Veeteelt en Visserij, Regionale Ontwikkeling en Sport en SurZwam die met een structurele aanpak moeten komen. Op dit ogenblik is het wel mogelijk om via de Surinamerivier bij laag waterstand het water af te voeren. Echter kan dat niet via de Saramaccarivier omdat het Saramaccakanaal en de daarop aangesloten waterwegen van Zuid Paramaribo en het noordelijke deel van Wanica, onder water zijn.

Om dit probleem te verhelpen zal de Staat een 20-tal pompen dat geschonken is via een creditline van India, inzetten in verschillende gebieden om het overtollig water zo snel als mogelijk weg te pompen. Vooral rondom Paramaribo, Wanica en Wageningen (waar de Nickerierivier buiten haar oevers is getreden) zullen versneld aangepakt worden.

Aan de burgerij wordt gevraagd kalm te blijven en indien mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen. De regering doet er alles aan om binnen enkele dagen de waterhuishouding zodanig aan te pakken dat de gebieden weer droog komen te liggen. De regering werkt aan het structureel oplossen van dit vraagstuk.