Regering zoekt oplossing overmaking collegegelden studenten Cuba

27 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 27 juli 2021- De minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing, zei dinsdag in het parlement, dat  het niet zo gemakkelijk is om gelden over te maken naar de Surinaamse studenten, die voor studie in Cuba zitten. Er worden naar mogelijkheden bekeken.

Volgens de minister, kan er mogelijk via China wel geld worden overgemaakt naar de studenten in Cuba. Hij laat optekenen, dat de studenten in Cuba niet in de steek worden gelaten.

De overmaking van de studiegelden gaat moeizaam, naar Cuba waardoor de studenten geruime tijd geen collegegelden hebben ontvangen vanuit Suriname. Bepaalde studenten kunnen niet deelnemen aan hun examen, omdat de collegegelden geruime tijd niet zijn betaald.

Vicepresident Ronnie Brunswijk zei dat de studenten sinds november vorig jaar dreigden uit hun appartementen gezet te worden. Hij is vanaf dat moment ingekomen. Persoonlijk heeft hij 9 maanden voor 21 studenten USD 500,- per maand betaald aan verblijf en voeding. Slechts de collegekosten moeten betaald worden.

De Raad van Minister (RvM) heeft reeds goedkeuring gegeven dat de collegegelden worden overgemaakt. Het enige probleem is, het overmaken naar Cuba.

-STVS Website-