Registratie schoolvervoer in volle gang

26 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De registratie voor het schoolvervoer bij de afdeling Vervoer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is in volle gang. Leerlingen, studenten en leerkrachten van alle districten die gebruik willen maken van schoolvervoer mogen zich van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur aanmelden aan de Jessurunstraat.

Bij de controle is gebleken dat leerlingen, studenten en leerkrachten uit Paramaribo zich niet optimaal aanmelden voor de registratie. Dorothy Hoever, waarnemend onderdirecteur Technische Diensten, roept de belanghebbenden op om zich aan te melden voor registratie aangezien de opening van het nieuwe schooljaar nabij is.

Voor de registratie moeten de volgende bescheiden worden ingediend:
-Schoolverklaring of kopie stortingsbewijs of kopie cijferlijst
-Twee pasfoto’s
-Kopie Familieboekje of uittreksel
-Administratie kosten van SRD 20.

Personen die geregistreerd zijn krijgen een jaarkaart mee, die zij moeten tonen bij het gebruikmaken van het schoolvervoer. Kinderen in het binnenland worden al jaren vervoerd met de schoolboten en ook dat wordt in het komend schooljaar voortgezet.

Avondvervoer
Afgelopen schooljaar is er schoolvervoer ingezet voor studenten van de avondopleidingen omdat het grootste deel dat gebruikmaakt van het avondvervoer bestaat uit werkenden moeten zij ook de administratie kosten betatlen. De registratie voor het avondvervoer is op 20 september gestart en duurt tot en met 31 oktober 2022. De registratie vindt van maandag tot en met vrijdag plaats tussen 08.00 en 12.00 uur aan de Jessurunstraat 13-15.

Voor de registratie op de avondschool zijn nodig:
Oude kaart (herregistratie) Twee recente pasfoto’s Bewijs van inschrijving op de school (schoolverklaring) of kopie rapport of kopie cijferlijst Kopie ID-kaart SRD 75 vervoerskosten voor het schooljaar 2022-2023.