Rekha Bissumbhar nieuwe voorzitter VSB

15 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De algemene ledenvergadering (alv) heeft besloten dat Rekha Bissumbhar en Mervel Kotzebue voor de komende 3 jaren de organisatie mogen leiden. Bissumbhar en Kotzebue zijn bij enkele kandidaatstelling (bij acclamatie) gekozen tot voorzitter en ondervoorzitter. Hiermee hebben zij de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven (VSB) ook gediend tot het maximale aan termijnen die de statuten voorschrijven en hebben zij zichzelf dienovereenkomstig niet herkiesbaar gesteld. Zo is er op vele momenten met de overheid, vakbeweging als diverse partners opgetrokken om belangen van het bedrijfsleven te behartigen. De VSB heeft zich onder voorzitterschap van Renten in de afgelopen 2 termijnen kunnen profileren als een onmisbare organisatie in de Surinaamse samenleving.