Resocialisatie dak- en thuislozen bij RZW draait vlot

25 April 2023

Comments: 0

Het resocialisatieproject dat het opvangcentrum voor dak- en thuislozen bij het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) heeft uitgezet, vordert gestaag. Dit opvangcentrum ligt nabij het RZW. Projectmanager Leroy Troon, zegt in gesprek met Suriname Herald dat het niet alleen bij het van de straat halen van de mensen blijft.

“Ze worden nu ook geresocialiseerd.” Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende organisaties die zich bezighouden met drugsverslaafden en dak- en thuislozen. De projectmanager merkt op dat niet eenieder psychiatrische begeleiding nodig heeft.

Volgens hem hebben sommige personen gewoon te kampen met problemen in huiselijke sfeer. “Wanneer we op locatie zijn, voeren we gesprekken met ze en dan weten we gelijk wie geen begeleiding van de psychiater nodig heeft”, aldus Troon.

Hij voegt eraan toe dat er op basis van een puntenlijst wordt gewerkt. Hiervan wordt gebruik gemaakt bij het intakegesprek. Indien geconstateerd wordt dat iemand met een huiselijk probleem zit, wordt die dan meteen apart gezet.

Verder wordt er ook in het bestand van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) nagegaan wie geen behandeling meer nodig heeft. De projectmanager spreekt van een gezamenlijke inzet van alle betrokken instanties.

Hij merkt op dat een deel van de daklozen met financiële problemen kampt, terwijl anderen vanwege boedelkwesties op straat zijn beland. Het opvangcentrum is nu als zeven maanden operationeel en heeft reeds 20 personen begeleid zodat ze weer normaal in de maatschappij kunnen functioneren.

Troon geeft aan dat groep gedurende het resocialisatieproces wordt ingewerkt in het programma van het opvangcentrum. Er wordt voor hen een basis gelegd zodat zij het normale leven weer kunnen oppakken. Het centrum gaat ook op zoek naar een baan voor deze mensen.

“We leren hen alles wat nodig is om weer deel te zijn van de maatschappij en weer in contact te komen met hun families”, legt de projectmanager uit. Van de 50 personen die waren opgevangen, zitten er nog 30 in het proces van resocialisatie.

Volgens Troon is het van belang dat de geresocialiseerde een baan hebben heeft om zichzelf te kunnen onderhouden. Samen met bedrijven worden er dan ook projecten uitgevoerd waar de mensen iets kunnen leren. Eenmaal ze terug zijn in de samenleving, volgt er een na traject waarin de personen door het opvangcentrum worden gemonitord.