Ressort Blauwgrond krijgt straatnaamborden

24 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 24 mei 2019- Het ressort Blauwgrond in het district Paramaribo Noord- Oost wordt vanaf deze week voorzien van straatnaamborden. Het plaatsen of vervangen van de straatnaamborden geschiedt door de werkgroep Straatnaamborden en Huizennumeering (S.H.) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de verkiezingen van 2020.

Vindbaarheid

Het project Ordening Straatnaamborden en Huizennummering wordt landelijk uitgevoerd, geeft Kisoor Maharadjdin aan als coördinator van de werkgroep Straatnaamborden en Huizennummering. Voor het organiseren van de verkiezingen is het van belang dat kiezers en relevante instanties gemakkelijk vindbaar zijn. “In ons land is de vindbaarheid van burgers geregeld met een adres, bestaande uit een straatnaam en een huisnummer. De adressen zijn bij de verkiezingen bijzonder belangrijk als we denken aan onder andere de kandidaatstelling, bezorgen van oproepingskaarten en het vaststellen van de legger. Het doel van het project is daarom om de straten van Suriname zoveel als mogelijk van straatnaamborden te voorzien en de huizennumeering zodanig te ordenen dat adressen gemakkelijk vastgesteld en gevonden kunnen worden.”

Drie deelprojecten

Het project Ordening Straatnaamborden en Huizennummering, bestaat uit drie deelprojecten: het plaatsen van de straatnaamborden, ordening van de huizennummering en de werkzaamheden ten behoeve van straatnaamgeving.
Voordat de werkgroep overgaat tot het plaatsen van de straatnaamborden, wordt er georiënteerd in het veld. Er wordt nagegaan waar straatnaamborden ontbreken, vervangen of hersteld moeten worden. Het plaatsen van de straatnaamborden in de districten Coronie, Saramacca en Commewijne is reeds afgehandeld. Na het afronden van het ressort Blauwgrond zal de werkgroep de overige ressorten van het district Paramaribo Noord- oost aandoen.
Behalve het plaatsen van de straatnaamborden voor bestaande straten wordt er door de werkgroep ook naamborden geplaatst voor zeventig nieuw benoemde straten in Paramaribo, Wanica en Para. De huizen of gebouwen van deze straten worden ook meteen voorzien van huisnummers, wat ook wel vernummering wordt genoemd. Behalve het vernummeren van de nieuwe benoemde straten wordt door de werkgroep dagelijks huisnummers bepaald voor nieuwbouw woningen bij reeds vernummerde straten. Voor het jaar 2019 zijn er reeds 1675 huisnummers verstrekt .

Procedure benoeming straatnamen

Er is een procedure voor de benoeming van een straat. Wie dat wenst te doen, dient een verzoekschrift in bij de minister van Binnenlandse Zaken. Dit wordt door de minister doorgeleid naar de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, die ook de voorzitter is van de Commissie Straatnaamgeving. Er wordt een veld en administratief onderzoek verricht door de werkgroep S.H. Aan de hand hiervan brengt de commissie straatnaamgeving advies uit naar de minister van Binnenlandse Zaken. Indien het advies goed wordt bevonden door de minister, wordt de straatnaam met een ministeriële beschikking bekrachtigd. Op basis van die beschikking wordt de straatnaam opgenomen in het straatnamenbestand met een adrescode. De werkgroep gaat dan over tot het verwerken en plaatsen van de straatnaamborden en palen. Maharadjdin benadrukt dat het strafbaar is om zelf een huisnummer te bepalen of eigenhandig straatnaamborden en –palen te plaatsen of weg te halen. Bij het constateren van onregelmatigheden kan er worden gebeld naar de afdeling Straatnaamborden en Huizennummering op 464744.

-Bron: – ministerie van binnenlandse zaken-