Rijkelanden moeten betalen voor klimaatverandering

13 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 13 augustus 2021- De rijke landen moeten betalen voor klimaatverandering’ dit is het standpunt waarmee Suriname in november naar de klimaattop gaat in Glasgow. Volgens  minister Silvano Tjong- Ahin van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is dit standpunt ook dat van de Caricom. Deze rijkelanden zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Door de uitstoot van CO2 door deze landen komen landen als Suriname met een lagekustlijn in gevaar.

Hoewel Suriname uit 93%  bos bestaat, en geen grote CO2 uitstoter is zal Suriname net als de overige Caribische landen zwaar getroffen worden door klimaat verandering. Uit een recent klimaatrapport dat betrekking heeft op Suriname is gebleken dat de temperatuur voor de komende periode zal blijven stijgen. Gelet op de woonconcentratie en de economische activiteiten die zich concentreren in de kustvlakte zullen de gevolgen van klimaatverandering niet uitblijven. Volgens Tjong -Ahin treft Suriname al voorbereidingen om de gevolgen op te vangen en te minimaliseren, er is een actieplan klaar welke maatregelen wij moeten nemen om het hoofd boven water te houden.

 -STVS Nieuwsredactie-