ROS beoogt eenduidigheid van beleid op de diverse commissariaten

6 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Directeur Maverick Boejoekoe van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport heeft samen met de diverse districtscommissarissen van Suriname een reguliere meeting gehouden, rond de gang van zaken op de verschillende commissariaten. Het ministerie wil eenduidigheid van beleid en meer samenwerking onder de districtscommissarissen.

Het ministerie onder leiding van minister Gracia Emanuël heeft in de afgelopen periode een nieuwe missie en visie ontwikkeld waarbij ook een aanvang is gemaakt tot het ontwikkelen van een nieuwe cultuur binnen het ministerie. Klantvriendelijkheid, professionaliteit en integriteit zijn enkele van de nieuwe begrippen die zijn opgenomen in de nieuwe missie en visie van het ministerie.

Directeur Boejoekoe benadrukte dat hoewel ROS bijzondere aandacht geeft aan achtergestelde gebieden in het binnenland, het ministerie belast is met de uitvoering van het beleid over het gehele land en dat elke Surinaamse burger op het ministerie moet kunnen rekenen als te zijn een dienstverlenende organisatie. Hiervoor zal hij de nodige ondersteuning krijgen vanuit het ministerie.

« Het ministerie zal zich inzetten om samen met de dc’s te zoeken naar mogelijkheden en middelen om zaken vlotter te laten verlopen. Om dit doel te bereiken heeft het ministerie ook ervaren deskundigen aangetrokken,» aldus Boejoekoe.

Het ministerie van ROS wil namelijk overgaan tot de implementatie van het Decentralisatiebeleid, waar reeds een aantal jaren aan is gewerkt. Momenteel is het ministerie bezig om samen met externe deskundigen een landelijk strategisch plan te ontwikkelen en de personeelsafdeling om te bouwen tot een Human Resource Management afdeling zodat ook het beleid rond het personeel kan vlotten.

In dit kader zullen er door het ministerie ook meer training en informatie sessies voor de verschillende commissariaten over het geheel land worden georganiseerd.