ROS ter oriëntatie in gebied Brokopondo

25 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 25 april 2022- De minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) Gracia Emauël heeft op zondag 24 april een oriëntatie bezoek gebracht aan de ondergelopen gebieden in het district Brokopondo. Dit heeft te maken met het grote hoeveelheid water in het stuwmeer en het openen van alle vijf spuikleppen van de dam, door Staatsolie Power Company Suriname. De meeste kostgronden zijn onder gelopen, en veel goederen zijn door het water vernietigd. Eigenaars van kostgronden die al eerder onder water waren gelopen, zijn nog steeds niet in aanmerking gekomen voor een vergoeding.

De delegatie van de minister hierbij betrokken bestaat uit de districtscommissaris van Brokopondo Ludwig Mendelzoon, de directeur Regionale Ontwikkeling Mavrick Boejoekoe, onderdirecteur Gemeenschap Ontwikkelingen Ceraϊf Petres en onderdirecteur Veeteelt Marion Henkie.

De ROS-bewindsvrouw heeft de problemen van de mensen in de verschillende gebieden aangehoord en geeft aan waar nodig in te komen. De mensen zijn alvast voorzien van een voedselpakket en gezond en schoon drinkwater. Ook de mensen die zijn ondergebracht in het staatslogeergebouw te Brokopondo Centrum hebben een pakket ontvangen.

Echter is het ook met een safe spill onvermijdelijk dat de Surinamerivier onder de stuwdam aanzwelt, en met name dat de laaggelegen gebieden die direct langs de rivier liggen onder water raken. Eens in de zeven tot tien jaar is er een extreem hoge waterstand in het stuwmeer, die spuien noodzakelijk maakt. Nu doet zich de unieke situatie voor dat in twee opeenvolgende jaren water moest worden geloosd. In 2021 is er 1,7 keer zoveel water meer als het jaargemiddelde over dertig jaar in het stuwmeer gestroomd.