Ruben Ravenberg:” protestacties krijgen politieke wending”

25 July 2022

In: Nieuws
Comments: 0

“Als ik nu kijk naar de protestacties, dan bekruipt mij het gevoel alsof de politiek het aan het overnemen is.” Zo begint Ruben Ravenberg, Abop-topper zijn relaas over de diverse politieke partijen die hebben aangegeven de protestacties van “the Organic Movement” vandaag, maandag 25 juli te ondersteunen. Volgens hem is het niet goed voor de ontwikkeling van ons land om destabilisatie te creëren.

Dave van Aerde, één van trekkers van de protestactie benadrukt dat de politiek geen podium zal krijgen. Volgens hem is dit een actie door en voor Surinamers. Het tot nog toe gevoerde beleid moet over de boeg worden gegooid. Hij blijft erbij dat onder ander nepotisme en andere vormen van corruptie achterwege gelaten moeten worden.

Ravenberg legt uit dat politici geen inhoudsloze beloftes moeten maken jegens de samenleving om aan de macht te komen. Hij stelt verder dat de “paarse partij” geen munt moet proberen te slaan uit de acties die nu gevoerd worden.