Rusland doet niet meer mee met de Raad van Europa

10 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 10 maart 2022 – Rusland neemt niet meer deel aan de Raad van Europa. De landen van de Europese Unie en van de NAVO ondermijnen het functioneren van de raad, stelt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

De raad werd in 1949 opgericht om de vrede, rechtsstaat, democratie en de mensenrechten in alle landen van Europa te bevorderen. De organisatie is geen onderdeel van de Europese Unie en telt 47 leden.

Alle Europese landen zijn lid, behalve Belarus, Kazachstan en Vaticaanstad. Wel heeft Vaticaanstad de status van waarnemer, net als de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Israël en Japan.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten, of hun vertegenwoordigers, vormen samen het Comité van Ministers en bepalen het beleid van de raad. Frankrijk is momenteel de voorzitter.

In 2015 was Rusland al grotendeels afwezig in verband met de annexatie van de Krim. De raad had in januari van dat jaar besloten dat Rusland niet meer mocht stemmen in de Parlementaire Assemblee. Vervolgens besloot het land tot eind 2015 weg te blijven.

Raad van Europa verschilt van de Europese Raad

Het belangrijkste verdrag van de Raad van Europa is het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Met verdragen probeert de organisatie de eenheid tussen lidstaten te bevorderen.

Burgers kunnen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als ze vinden dat hun rechten geschonden worden. Dit orgaan valt ook onder de Raad van Europa en behandelt onder andere martelingspraktijken.

Binnen de EU bestaat ook nog de Raad van de Europese Unie, dat zijn vertegenwoordigers van de 27 lidstaten. Zij moeten hun goedkeuring geven over wetsvoorstellen van de Europese Commissie. Ook bestaat er een Europese Raad.

Dit orgaan bestaat uit de 27 regeringsleiders van de lidstaten en bepaalt de politieke richting van de EU.

-nu.nl-