SAO en SPWE kunnen invulling geven aan behoefte aan skills en competenties op arbeidsmarkt

1 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugd heeft deze week zowel de raad van toezicht van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling als de raad van bestuur van de Stichting Productieve Werkeenheden afzonderlijk ontvangen voor een kennismaking. Afgezien van de kennismaking heeft de bewindsman zijn zienswijze over de rol die deze werkarmen dienen te spelen in het kader van het werkgelegenheidsbeleid uiteengezet tegen de achtergrond van de vele ontwikkelingen, maar ook uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Vooral de doelgroep jongeren heeft de volle aandacht van de bewindsman, zodat zij goed voorbereid de arbeidsmarkt kunnen betreden, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. Minister Mac Andrew heeft benadrukt dat de Surinaamse arbeidsmarkt momenteel te kampen heeft met een aantal ernstige verstoringen welke zich uiten in een scheve verhouding tussen vraag en aanbod, in het bijzonder het niet kunnen vinden van werknemers met de benodigde skills en competenties.

De SAO heeft reeds in voorbereiding om de CVQ te implementeren welke is gestoeld op een competentiegerichte benadering van het vakonderwijs. De bewindsman heeft zijn waardering en tevredenheid uitgesproken over de inspanningen van zowel de SAO als de SPWE om personen, waaronder risicojongeren en mensen met een beperking, zelfredzaam en economisch weerbaar te maken. Hij heeft beide werkarmen aangemoedigd om voort te gaan met hun activiteiten op basis van de behoeften en wensen op de arbeidsmarkt. De AWJ-minister heeft ze verzekerd dat ze mogen rekenen op ondersteuning van het ministerie.

Voorts heeft de SAO aangegeven, dat er mogelijkheden worden uitgewerkt om vaktrainingen in alle districten te verzorgen. De minister heeft ook de pijnpunten van de besturen aangehoord en gaf aan dat deze de nodige aandacht zullen krijgen.