Schade en verlies moet transparant en verantwoord blijven

8 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De toegang moet gemakkelijk zijn en via vereenvoudigde procedures, gezien de urgentie van de vereiste ondersteuning”, stelde het staatshoofd op dinsdag 8 november 2022 in Sharm el-Sheik, Egypte.

President Santokhi gaf aan blij te zijn dat dit punt van de Organisatie van Kleine eilandstaten (AOSIS) op de agenda was geplaatst, maar hij had daar wat opmerkingen over. Welke mechanismen gaan we opzetten om te bespreken?”, waren enkele punten waarvoor het staatshoofd aandacht vroeg.

President Santokhi stelt een sub regionale aanpak voor op technisch en politiek niveau. Het staatshoofd heeft zijn verwachtingen gedeeld tijdens de 27e klimaatconferentie (COP27) over schade en verlies. “Er moet een ‘fit for purpose’-benadering zijn, transparant en verantwoord. Het staatshoofd merkte op dat de definitie van “verlies en schade” moet voldoen aan een visie en definitie met criteria.

Verder zal er middels Lobby-inspanningen in de VN en in hoofdsteden de “ontwikkelde wereld” benaderd moeten worden om hun opvattingen te beïnvloeden. “Tegelijkertijd moeten we doorgaan met mitigatie- en adaptatiebeleid, technische en financiële instrumenten om transitie en beheer te ondersteunen”, benadrukte het staatshoofd. “Hoe gaan we ons organiseren om als AOSIS een gemeenschappelijk standpunt voor te bereiden? Hetzelfde zou moeten gebeuren bij de International Financial Institutions (IFI’s).