Schenking 24.000 natuurkundeboeken aan mulo-onderwijs

7 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 07 juli 2021- Het VOJ onderwijs ontvangt binnenkort 24.000 nieuwe natuurkundeboeken, deze gaan begin juli naar Suriname. Voor elk van de vier leerjaren van het VOJ onderwijs is er een boek. De productie van de boeken is een uitvloeisel van een Twinningproject tussen Suriname en Nederland om het natuurkunde onderwijs op het VOJ (mulo) beter te laten aansluiten op de vernieuwingen van het natuurkundeonderwijs bij het VOS (havo en vwo).

Er waren al jaren geen boeken meer beschikbaar voor de MULO. De studenten maakten copies van copies en boeken vielen uit elkaar of waren gewoon niet aanwezig. Een nieuwe methode voor het MULO onderwijs die was bekeken lag te ver weg. Er is voor gekozen om de boeken van de bestaande methode wat aan te passen en opnieuw te drukken. De Uitgeverij ThiemeMeulenhoff heeft hier toestemming voor gegeven en de heer Oldenstam van het IOL heeft wat aanpassingen en veranderingen van Nederlandse in Surinaamse contexten gepleegd.

Begin 2019 is een Twinningproject gestart om het natuurkundeonderwijs van de mulo beter te laten aansluiten bij het vernieuwde onderwijs in havo en vwo. Het idee was om een kleine groep docenten van pilotscholen te trainen in gebruik van demonstratiemateriaal en in het meer vragen stellen aan leerlingen, zodat de leerlingen actiever worden in het nadenken over de begrippen in de natuurkunde. Hiervoor zijn zogenaamde lestrolleys met apparatuur voor demonstratiepractica ontwikkeld voor deze scholen. De getrainde docenten kunnen hun vaardigheden dan weer overdragen naar de andere docenten.

Dankzij sponsoring van de NVON (Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen), de stichting Physica en de stichting PLON konden niet tien maar 56 lestrolleys gemaakt worden en veel scholen kunnen nu de experimenten aan hun leerlingen laten zien. Tijdens workshops is door de heren Oldenstam en Pancham (docenten van het IOL), de heren Mooldijk en van der Valk (Universiteit Utrecht) en de heer Duifhuis (Hogeschool Utrecht) en ook door stagiaires van de Hogeschool Utrecht, samen met de docenten van de pilotscholen succesvol doorgegeven hoe je met onder meer de lestrolleys goed les kunt geven.

Verder is er een website gemaakt, het proevenboek MULO (https://www.nvon.nl/leswerk/proevenboek-mulo) waar de proeven worden voorgedaan en ook ondersteuning in het lesgeven wordt gegeven. NVON en PLON hebben ook geholpen met de kosten van de boeken.

Dit was het derde twinningproject voor natuurkunde.

Twinningprojecten zijn projecten waarbij geprobeerd wordt om kennisuitwisseling en samenwerking tot stand te brengen tussen instituten in Suriname en Nederland. In het eerste twinningproject is samenwerking geweest tussen De Anton de Kom Universiteit en de universiteiten van Groningen en Utrecht. Het practicum is toen aangepakt en er is een voorzet gegeven om een studie natuurkunde op de universiteit op te zetten.

Het tweede twinningproject heeft docenten voorbereid op lesgeven met een nieuwe methode voor het VOS en voorstellen voor een bijbehorende aanpassing van het examenprogramma gedaan. Partners waren toen het IOL, de universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. De aanschaf van boeken kon toen niet doorgaan, maar er is bij een vernieuwing van lesboeken in Nederland een inzameling van de paar jaar oude boeken geweest en met behulp van docenten, boekwinkels, PLON en uitgever is toen alsnog een nieuwe methode in het VOS ingevoerd. Met deze nieuwe methode wordt nu al een paar jaar met plezier gewerkt.