SDG-Actionweek belicht ontwikkeling van Sustainable Development Goals

26 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De week van 16 tot en met 25 september 2022 was wereldwijd benoemd tot “Sustainable Development Goals Action week”. Oftewel Globalweek to Act4SDGs en heeft tot doel extra aandacht te besteden aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel de Sustainable Development Goals (SDGs). De SDG’s zijn in 2015 aangenomen door de VN-lidstaten en moeten zorgen voor een betere wereld. Suriname heeft in 2022 voor het eerst gerapporteerd over de doelen, middels de presentatie van de Voluntary National Review . Deze doelen zijn gekoppeld aan de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling en geldt voor alle landen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben aandacht voor economische ontwikkeling, voor vrede en veiligheid en het milieu.

Het idee achter de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. Hoewel Suriname nog een lange weg te gaan heeft met het behalen van alle SDG’s, targets en indicatoren zijn in de afgelopen periode goede vorderingen geweest en zijn belangrijke stappen in de juiste richting gezet. Deze commissie bestaat uit een SDG Landencoördinator, vertegenwoordigers van alle ministeries, Algemeen Bureau van de Statistiek , Stichting Planbureau Suriname en De Nationale Assemblee . De Landencommissie heeft als doel de SDG’s volledig te integreren in de beleidsgebieden van de verschillende ministeries, de data voor de verschillende SDG-indicatoren te genereren , deze centraal te verwerken en vervolgens te rapporteren.

Per ministerie dient een actieplan opgesteld te worden voor de komende periode met als doel de «realisatiegraad» van de duurzame ontwikkeling van Suriname naar een hoger niveau te brengen. Suriname heeft in juli 2022 haar eerste rapportage naar de Verenigde Naties gestuurd en aansluitend gepresenteerd bij de VN. In deze VNR-rapportage wordt uitvoerig omschreven waar Suriname op dit moment staat voor wat betreft de realisatie van de SDG’s. Voor deze eerste rapportage is gekozen om vier SDGs te rapporteren, te weten Kwaliteitsonderwijs , Eerlijk werk en economische groei , Klimaatactie en Partnerschap om doelstellingen te bereiken .

Verder zijn ook inheemse- en tribale organisaties vertegenwoordigd. Vanuit de private sector zijn in de afgelopen periode verschillende goede SDG-initiatieven ontwikkeld. In samenwerking met de United Nations , Suriname en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven is een SDG-training op maat ontwikkeld voor de private sector, waaraan bijkans 200 mensen hebben deelgenomen. Uit de follow-up bleek duidelijk hoe de private sector kan bijdragen en hoeveel goede innovatieve ideeën reeds zijn uitgewerkt en uitgevoerd.

In een serie van 14 video’s zijn inspirerende SDG-statements gegeven door de United Nations Suriname, 11 CEO’s van grote Surinaamse bedrijven, de voorzitter van de VSB en afsluitend door de president van de Republiek Suriname. De SDG-Landencommissie en het SDG-Platform hebben belangrijke acties voor de komende periode op program. De praktische vertaling daarvan is dat de ontwikkelingsdoelen bekend moeten worden gemaakt aan de Surinaamse gemeenschap en zullen deel moeten zijn van het leven van elke burger. Het is hierbij belangrijk om data te genereren en plannen te maken voor de komende periode om zo de realisatiegraad van alle SDGs te verbeteren.