SDG-werkgroep RO informeert gemeenschappen West-Suriname

20 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 20 augustus 2019 – Een delegatie van de SDG-werkgroep van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) bevindt zich in West-Suriname (ressort Kabalebo) om de gemeenschappen te informeren over de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). Deze informatiesessies maken deel uit van het project Technical Assistance to the ministery of Regional Development. Dit project wordt met technische en financiële ondersteuning van de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, uitgevoerd. De SDG-delegatie is op vrijdag 16 augustus 2019 in Kabalebo aangekomen en heeft in de ochtend van 17 augustus haar eerste sessie gehouden met kinderen en jongeren van het Inheems dorp Washabo.

De delegatie brengt tot en met dinsdag 20 augustus bezoeken aan verschillende dorpen in West-Suriname en richt zich behalve op jongeren ook op andere doelgroepen. Het ligt in de bedoeling dat de lokale gemeenschappen bewust worden gemaakt van de SDG-doelen. Cylene France van Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB), zegt dat de dorpelingen sowieso al bezig zijn met deze ontwikkelingsdoelen die overal in de hele wereld worden nagestreefd. De bedoeling van deze sessies is om ze daarvan bewust te maken en ze te ondersteunen in het ondernemen van de duurzame acties. Daarom worden de bewoners van deze gebieden tijdens de sessies eerst aangehoord, zodat de link naar hun leefomstandigheden beter gemaakt kan worden.

De SDG-werkgroep hoopt na deze sessies, een link te leggen tussen de plaatselijke gemeenschappen en de Small Grants Programme Suriname voor technische assistentie. De Small Grants Programme krijgt haar fondsen uit de Global Environmental Facilities (GEF) en wordt gefaciliteerd door de UNDP.

De werkgroep betrekt ook het traditioneel gezag, vrouwen en jongeren van de dorpen Washabo, Section en Apoera nauw bij de sessie. De RO-missie wordt op dinsdag 20 augustus afgebouwd, waarna de terugreis naar Paramaribo wordt ingezet.

NII