SLM gaat in op de rol van externen bij de luchtvaartmaatschappij

17 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

In een persbericht laat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij weten dat zij ingaat op de rol van externe deskundigen bij de SLM. Dit, vanwege de ophef die ontstaan is over het inhuren van het in Nederland gevestigde advocatenkantoor Bissesur Legal BV.
Surinam Airways bevindt zich momenteel in een transformatieproces en is zich ervan doordrongen dat rust en vertrouwen essentieel zijn voor het welslagen daarvan. Wij betreuren het dat interne aangelegenheden en bedrijfsdocumentatie steeds in een negatieve context in de media gebracht worden, notabene in strijd met de gebruikelijke geheimhoudingsplicht.

De SLM heeft in een beginstadium gesprekken gevoerd met meerdere deskundige partijen waaronder ook advocatenkantoren, zowel nationaal als internationaal, voor het opstellen en voor de implementatie van een integraal reorganisatieplan. De opties voor SLM voor het inschakelen van een advocaat in Suriname zijn zeer beperkt, aangezien de meeste advocatenkantoren in Suriname die voldoende specialisatie in huis hebben, reeds zijn ingeschakeld door crediteuren. Het budget voor de diverse externe deskundigen betrokken bij de totale reorganisatie is geraamd op $1,47 miljoen Amerikaanse dollar. De tarieven van de externe deskundigen van het team die betrokken zijn bij de reorganisatie van SLM, zijn in het commerciële bedrijfsleven marktconform en gangbaar.

Bij het opgestelde organisatieplan, zijn uitgangspunten van verschillende jurisdicties, waaronder Suriname, Nederland, de Verenigde Staten en Engeland, in acht genomen. Zo is na lang onderhandelen met een grote Amerikaanse schuldeiser zijn vordering op SLM nagenoeg geheel kwijtgescholden, hetgeen voor de SLM een voordeel van miljoenen heeft opgeleverd.
Aan de aandeelhouder zijn verzonden alle relevante documenten, waar zij op een later moment op zullen ingaan. Enkel met de inzet van eenieder die het voortbestaan van dit bedrijf voor ogen heeft, kan onze nationale carrier weer op koers komen.
Het maken van kosten geschiedt uitsluitend waar dat leidt tot toegevoegde waarde voor de onderneming».