SLM werkt aan een gereorganiseerde bedrijfsstructuur

3 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De Arena Groep is de nieuwe naam waaronder de diensten die door SurAir Cargo, SurAir Catering en SurAir Ground Services worden geleverd, zullen worden aangeboden. Deze nieuwe structuur is onderdeel van het Herstelplan van Surinam Airways (SLM, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij), dat is goedgekeurd door de aandeelhouder, aldus de SLM.

Door deze nieuwe structuur te implementeren wordt een bedrijvengroep neergezet met juist financieel beheer en een duurzame bedrijfsvoering. Het Herstelplan heeft onder andere tot doel, dat bedrijfsprocessen worden gemoderniseerd en dat er gewerkt wordt aan het aantrekken van de juiste personen op de juiste plekken, met goede kwaliteiten, terwijl de operatie in stand gehouden wordt, ondanks de dagelijkse uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, aldus de SLM.

In dit traject worden meerdere entiteiten tot stand gebracht. De verzelfstandiging van deze bedrijven zal zorg dragen voor de potentie om duurzame partnerschappen op nationaal en internationaal niveau aan te gaan.
Met het formeel aanvangen van de Arena Groep, stelt de luchtvaartmaatschappij woensdag een belangrijke stap te hebben gezet in het traject van visie naar realisatie.