Sociaal beleid nodig voor onze kinderen

29 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 29 juni 2021- De regering moet zich meer inspannen om beleid te maken dat betrekking heeft op het welzijn van kinderen. Vooral als het gaat om seksueel misbruik van jeugdigen. Jennifer van Dijk-Silos, legal consultant en ex-minister van Justitie en Politie, heeft zich tijdens haar ministerschap sterk gemaakt voor seksueel misbruik van kinderen.

Kinderen die te maken krijgen met seksueel misbruik, kunnen door de traumatische ervaringen, psychisch gestoord raken. Er moet gewerkt worden aan een beter sociaal beleid.

Ongeveer 1 op de 6 kinderen, dat is 13%, heeft in het afgelopen jaar seksueel geweld ervaren. Eén op de tien kinderen, 10%, meldt ervaringen met seksueel geweld door volwassenen. Het seksueel geweld dat kinderen binnen hun eigen gezin ervaren, verschilt nauwelijks van dat buiten het gezin, namelijk 8.2% om 8.6%.

Milton Bisschop, hoofd van de afdeling Voorlichting Jeugdzaken KPS, gaf vorig jaar tijdens het ochtendprogramma Mmanten Taki van maandag 28 juni  aan, dat seksueel molest in Suriname aan het toenemen is.  Uit het laatste onderzoek naar Violence against Children in Suriname, is gebleken dat kinderen tussen de 11 en 18 jaar ooit seksueel zijn misbruikt. Meriam Irving-May, kinder- en Jeugdpsycholoog gaat verder hierop in.

Er moet voor personen die seksueel misbruikt zijn, een duidelijk plan van aanpak zijn, dat zowel de ouders als het kind opvangt. Ook leerkrachten moeten meegenomen worden in dit proces.

-STVS Nieuwsredactie-